Nb-tandem-headerReducing water usage in an industrial context learning from cases visit 3Programme en français ci-après

Programma 4 februari 2014

13h30 -13h55: Ontvangst (Stadhuis Menen - Grote Markt 1 – B-8930 Menen)

13h55 – 14h00: Praktische afspraken + introductie (Dirk Van der Stede)

14h00 – 14h10: Welkomstwoord door burgemeester Martine Fournier

14h10 – 14h30: Strategische visie en beleid voor het multifunctioneel gebruik van de waterwegen (Katelijne Vancleemput, POM West-Vlaanderen)

14h30 – 14h50 : Gebruik van het effluent van een voedingsbedrijf als irrigatiewater  (Ignace Kint, Ardo)

14h50 – 15h10: Alternatieve waterbevoorrading op bedrijventerreinen – case Wevelgem-Zuid met voedingsbedrijf Alpro en textielbedrijf Masureel (Frank De Poortere, De Watergroep)

15h10 – 16h30: Bezoek bedrijventerrein Wevelgem-Zuid

  • 15h10 – 15h25: Bus Transfer (Menen - Wevelgem Zuid)
  • 15h25 – 15h45: Bezoek bedrijventerrein Wevelgem-Zuid
    • Uitdagingen op het niveau van waterbeheer bij Alpro (Carlos Coolsaet, Alpro)
  • 15h45 – 16h00: Bus Transfer (Wevelgem Zuid – Menen)

16h00 – 16h20: Verkrijgen van financiële middelen voor uw concrete projecten, met inbegrip van Europese financiering! (Charlotte Boeckaert, Vlakwa en Tristan Debuigne, Aquapris)

16h20 – 17h20: Verkennen van nieuwe projectmogelijkheden -speed dating

17h20 – 18h30: Cocktail

 

Programme 4 février

13h30-14h00 :               Accueil (Stadhuis Menen - Grote Markt 1 – B-8930 Menen)

14h00-14h10 :               Discours de bienvenue par Mme le Maire Martine Fournier

14h10-14h30 :               Vision et politique stratégique pour l’usage multifonctionnel des voies navigables (Katelijne Van Cleemput, POM West-Vlaanderen)

14h30-14h50 :               Diversification d’approvisionnement d’eau sur une zone d’activités industrielles & synergies entre entreprises des secteurs nutrition (Alpro) – textile (Masureel) (Frank De Poortere, De Watergroep)

14h50-15h10 :               Utilisation d’eau épurée d'une entreprise alimentaire pour l’irrigation (Ignace Kint, Ardo)

15h10-16h00 :               Visite de la zone d’activité de Wevelgem Sud (déplacement en bus) : Défis de la gestion d’eau chez Alpro (Carlos Coolsaet, Alpro)

16h00-16h20 :               Bénéficier des opportunités financières pour vos projets concrets, inclus des financements européens! (Charlotte Boeckaert, Vlakwa et Tristan Debuigne, Aquapris)

16h20-17h20 :               Exploration de nouvelles opportunités de projets -speed dating

17h20-18h30 :               Cocktail

Ik neem deel/Je participe (€0.00) - Sales stopped

Sales stopped

February 04, 2014 13:30 - 18:30 (GMT +00:00 UTC)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & others)

Address


Grote markt 1 Menen

Google maps »